Body Arts Laboratory

Whenever Wherever Festival

2009 │ 201020112012201320142015201820192020202120222023

Education

Date: June 22-July 12, 2009
Venue: Morishita Studio B

A
Tomomi Adachi
Anna

E
Makoto Enda
Yasuyuki Endo

H
Ayako Hamaguchi
Satoshi Hashimoto
Koshi Hidama
Shintaro Hirahara
Shirotama Hitsujiya

I
Nakao Ikemiya
Teita Iwabuchi

J
JOU

K
Shoko Kashima
Takao Kawaguchi
Kenta Kojiri
Taketeru Kudo

M
Daisuke Muto

N
Aki Nagai
Megumi Nakamura
Shunpei Nemoto
Takako Nishi

O
Kakuya Ohashi
Shuji Onodera
Yu Otagaki

S
Izumi Shuto
Yukio Suzuki

T
Hiroyuki Takahashi
Satoko Takahashi
Kazco Takemoto
Natsuko Tezuka

U
Mitsuyo Ueno
Hiroaki Umeda

Y
Taichi Yamagata
Kota Yamazaki
Masahiro Yanagimoto
Tami Yanagisawa
Yun Myung Hee

Festival

Date: June 22-July 12, 2009
Venue: Morishita Studio B

A
Tomomi Adachi
Bonjin Atsugi

E
Tomoko Ehara

F
Rie Fukuzawa

J
JOU

H
Satoshi Hashimoto
Ayako Hamaguchi
Shirotama Hitsujiya
Tomoko Hojo

I
Yu Ikejima
Kaoru Ito

K
Takao Kawaguchi
Miyuki Kawamura
Jun Kawasaki
Daisuke Kishii
Miho Konai
Kuniaki Konno

O
Kenjiro Okazaki

S
Yukiko Sakata
Miki Sato
Emi Shibata

T
Tomoko Takahashi
Shinichi Takashima
Natsuko Tezuka

U
Norimasa Ushikawa

N
Nami Nakayama
Gen Natsume
Pijin Neji

Y
Kota Yamazaki
Megumi Yoshizawa
Yun Myung Hee