Body Arts Laboratory

Whenever Wherever Festival

200920102011 │ 2012 │ 201320142015201820192020202120222023

Education

Date: July 22-August 5, 2012
Venue: Morishita Studio S

B
David Bergé
David Brick

F
Ohad Fishof

H
Trajal Harrell
Yoshiro Hatori
Motoko Hirayama

I
Naoto Iina
Kojiro Imada
Maya Ito

K
Hitomi Kasai
Satoshi Kudo
Kentaro Kujirai

M
Yoshinobu Matsuzawa
Daisuke Muto

N
Megumi Nakamura

O
Mayako Okura

T
Tabaimo
Tomomi Tanabe
Natsuko Tezuka

Y
Kota Yamazaki

Festival

Date: May 15-Jun 6, 2012
Venue: Morishita Studio A, S, C / Gallery Objective Correlative

A
Tomoko Ando

B
David Bergé
David Brick

C
Yoshiko Chuma

E
Ensemble for Experimental Music and Theater

F
Natsuko Fuji
Teruko Fujisato

G
Yelena Gluzman

H
Yoji Hanawa
Trajal Harrell
Roku Hasegawa
Kohei Hayashi
Yoko Higashino
Shintaro Hirahara
Motoko Hirayama
Shinji Horie

I
Shigehiro Ide
Kotato Inoue
Naoko Ishiwata
Yuta Ishiyama

J
JOU

K
Keiko Kageyama
Michihiko Kamakura
Masahito Karakama
Natsumi Kawada
Takao Kawaguchi
Yoshihiro Kawasome
Miyuki Kawamura
Naoko Kikuchi
Akio Kimura
Saiko Kino
Miho Konai
Kentaro Kujirai
Noriko Kumagai
Akiko Kurematsu
Tomohiko Kyogoku

M
Ko Murobushi
Yuko Mitsuishi
Daisuke Muto
Yoko Muto

N
Erina Nagai
Kazuhiko Nakajima
Megumi Nakamura
Yuki Negishi
Mina Nishimura

O
Kakuya Ohashi
Takashi Oshita

S
Kotono Sakurai
Koji Setoh
Ippei Shiba
Emi Shibata
Ippei Shintaku
Kiyotaka Suzuki
Takuro Suzuki

T
Shinichi Takashima
Kei Takei
Tomoya Takeda
Kazco Takemoto
Tomomi Tanabe
Izumi Tanaka
Wakana Tanoue
Yuichiro Tamura
Hiroko Tasaka
Natsuko Tezuka

U
Naoka Uemura

W
Yukio Waguri
Eri Watanabe

Y
Kanade Yagi
Shigeki Yamada
Wataru Yamada
Seinoshin Yamagishi
Ami Yamasaki
Kota Yamazaki
Maiko Yamazaki