Body Arts Laboratory

Whenever Wherever Festival

20092010201120122013 │ 2014 │ 2015201820192020202120222023

Educaion

Date: September 16-30, 2014
Venue: Morishita Studio B / National Children’s Castle

more info>

H
Hisao Matsuura

K
Kentaro Kujirai

L
Claudia La Rocco

M
Michio Hayashi

N
Eri Nakagawa

O
Kenjiro Okazaki

T
Masayuki Tanaka

Y
Kota Yamazaki

Festival

Date: September 16-30, 2014
Venue: Morishita Studio B / National Children’s Castle

more info>

A
Masumi Aruga

H
Hatori
Mamoru Hoshi

I
Takumi Ikeda

K
Yusei Kaneko
Yuga Kanzaki
Shuri Kido
Kentaro Kujirai

L
Claudia La Rocco

M
Kumotaro Mukai
Ko Murobushi

N
Eri Nakagawa

S
Makoto Sadakata
Takuro Suzuki

T
Fukiko Takayanagi
Yoshimichi Takei

Y
Ami Yamasaki
Kota Yamazaki
Rosa Yura
YURIKO