Body Arts Laboratory

Whenever Wherever Festival

200920102011201220132014 │ 2015 │ 201820192020202120222023

Educaion

Date: December 4-13, 2015
Venue: Morishita Studio A

I
Yasunori Ikunishi

K
Toshikatsu Kiuchi

O
Yuko Okubo
Mayako Okura

S
Daizaburo Sakamoto
Ippei Shintaku

T
Yuichiro Tamura

Festival

Date: December 4-13, 2015
Venue: Morishita Studio A

Curator
Yasunori Ikunishi
Yuko Okubo
Mayako Okura
Yuichiro Tamura

Spatial designer
Toshikatsu Kiuchi

B
Julian Barnett

F
Yosuke Fujita

H
Yoko Higashino

I
Yasunori Ikunishi
Naoko Ishiwada

J
JOU

K
Mitsutake Kasai
Toshikatsu Kiuchi
Akio Kimura
Kentaro Kujirai
Fumika Kuwabara

N
Pijin Neji
Mina Nishimura

O
Yuko Okubo
Mayako Okura

S
Daizaburo Sakamoto
Tamayo Samejima
Ippei Shintaku
Masahiro Sugaya
Jousaku Sugita
Kiyotaka Suzuki

T
Kazco Takemoto
Yuichiro Tamura

W
Uiko Watanabe
Yoshihiro Watanabe

Y
Fuyuki Yamakawa
Kota Yamazaki